Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowny Panie Starosto,
od niebawna jestem mieszkanką Kajetan. Do mojej działki prowadzi droga dojazdowa wydzielona z działek prywatncyh, stanowiąca odnogę ulicy Gołębiej. Droga nie jest uzbrojona. Niestety Gmina nie wydała nam warunków
na przyłączenie się do wodociągu i kanalizacji. Droga nie jest utwardzona i nie jest oświetlona. W obecnej chwili wzdłuż tej drogi prowadzone są prace budowlane nowych domów. Uzyskanie zgody kilkunastu współwłaścicieli na
prowadzenie mediów graniczy z cudem. W znaczy sposób utrudnia to prowadzenie dalszych prac budowlanych. Chciałabym dowiedzieć się w jaki sposób możliwe
jest uzbrojenie tej drogi w ramach prac gminy/starostwa? Czy gmina/starostwo nie może wspomóc lub ułatwić naszych starań o przyłącza? Czy faktycznie wszystko musimy robić na własny koszt? I jak to się dzieje, że gazownia
wydała nam warunki przyłączenia a gmina nie wydała warunków na wodę i kanalizację? Będę wdzięczna za wyjaśnienie powyższych kwestii.
Pozdrawiam.
Agnieszka

Odpowiedź:

Pani Agnieszko,
Za stan drogi i jej uzbrojenie odpowiada właściciel gruntu. W Państwa przypadku, sugerowałabym wystąpienie z wnioskiem o przejęcie własności drogi na rzecz Gminy Nadarzyn. Wtedy gmina jako zarządca drogi będzie mogła przeprowadzić odpowiednie prace związane z uzbrojeniem terenu w media, na którym Państwo mieszkacie.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst