Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Witam,
Fundusz Naukowy PIN którym kieruję podpisał umowę z Akredytowana Niepubliczna Placówka Oświatowa “RADIUS\\\” w Makowie na prowadzenie
kursu, którego absolwenci po zdaniu egzaminów będą otrzymywali zaswiadczenia MEiN o uyskaniu kwalifikacji zawodowych.
Jakie kryteria powinien spełnić PIN, aby uzyskać zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicnych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski?
Pozdrawiam
Grzegorz Halkiew, Polski Instytut Neurotransgresji

Odpowiedź:

Panie Grzegorzu,
Decyzja o przyznaniu lub odmowie akredytacji należy do kompetencji Kuratora Oświaty, szczegółowe warunki i tryb przyznawania i cofania akredytacji określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U z 2003 r. nr 227, poz. 2247 z późn. zm.).
Powiat Pruszkowski, jak każda jednostka samorządu terytorialnego wpisuje do ewidencji, takie typy niepublicznych szkół i placówek oświatowych, dla jakich (publicznych odpowiedników) jest organem prowadzącym. Warunkiem uzyskania wpisu do ewidencji jest zgłoszenie placówki, które powinno zawierać dane określone w art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Z danych zawartych w zgłoszeniu oraz z załączonych dokumentów wynika czy spełnione są kryteria wpisu do ewidencji.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst