Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowna Pani Starosto,
zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy podejmowana są działania mające na celu poprawę bezpieczeńśtwa pieszych (w tym dzieci uczęszczających do szkoły) na rondzie ul. Główna/Pruszkowska w Granicy. W szczególności czy planowane jest wymalowanie pasów dla pieszych lub instalacja sygnalizacji świetlnej. Duże natężenie ruchu powoduje, iż przejście przez ulicę Pruszkowską jest szczególnie niebezpieczne. Proszę o podjęcie działań w tym zakresie.
Piotr

Odpowiedź:

Panie Piotrze,

Dziękuję za informację, zostaną one rozważone i poddane szczegółowej analizie. Pana uwagi zostaną przekazane projektantowi przygotowującemu projekt stałej organizacji ruchu.
Niestety, na dzień dzisiejszy na ul. Pruszkowskiej brak jest odpowiedniego miejsca na lokalizację przejścia dla pieszych, spowodowane jest to brakiem chodnika po jednej ze stron ulicy. Chodnik po obu stronach drogi jest jednym z warunków na usytuowanie przejścia.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst