Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowna Pani Starosto,
Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. – Czy to Starosta Powiatu wydał zezwolenie (w roku 2007 lub 2008) na przejazd ciężkich samochodów budowlanych przez ul. Czarnieckiego w Regułach do ul. Zielonej (trasa przejazdu), dla potrzeb budów przy tej ulicy?
2. – Czy koszty wynikające ze zniszczenia nawierzchni tej ulicy przez te samochody, szczególnie na odcinku ul. Pęcicka – ul. Krakusa, powinny tylko obarczać mieszkańców
prywatnej ulicy Czarnieckiego?
3.- Jakich ewentualnie obowiązków zaniechał właściciel drogi (Spółka Graw-Bud-Lokal), w przypadku zaobserwowania po raz pierwszy w 2007 r., ciężkich samochodów z materiałami budowlanym, niszczącymi nawierzchnię ulica podążającymi w kierunku ul. Zielonej?
Roman

Odpowiedź:

Panie Romanie,

Pragnę Pana poinformować, że nie mogło być wydane żadne zezwolenie na przejazd ciężkich samochodów budowlanych przez ul. Czarnieckiego w Regułach do ul. Zielonej, ponieważ nie leży to w zakresie właściwości rzeczowej Starosty Pruszkowskiego. Ulica Czarnieckiego nie jest drogą powiatową, dlatego też, Starosta Powiatu Pruszkowskiego nie może zająć stanowiska w tej sprawie. Niestety nie jest również drogą gminą. Samorząd nie może ingerować we własność prywatną. Za ww. drogę odpowiada jej właściciel.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst