Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Czy została otworzona w liceum F. Nansena klasa wojskowa?
x

Odpowiedź:

Pragnę poinformować, że w Liceum Ogólnokształcącym, wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. F. Nansena w Piastowie została utworzona klasa ogólna ze zwiększoną liczbą godzin zajęć z przysposobienia obronnego, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego. Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w sekretariacie szkoły lub telefonicznie pod nr tel. 022 7236585.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst