Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Pani Starosto,
ponawiam zadane 18 maja pytanie, na które do tej pory nie raczyła Pani odpowiedzieć: Pani Starosto, mam pytanie odnośnie warsztatów firmy Iraklis/Poltherm w Nowej Wsi przy ul. Polnej – z powodu złamania prawa budowlanego i uciążliwości prowadzonej działalności (ciągły hałas, generowanie ogromnego ruchu samochodowego – w tym samochodów ciężarowych na wąskiej osiedlowej ulicy
gdzie jest zakaz ruchu takich pojazdów) w strefie przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe firma ta decyzjami PINB w Pruszkowie dostała w 2005 roku nakaz rozbiórki budowli (numery decyzji 464/05, 589/05, 588/05, 587/05, 586/05). Do tej pory nie zostało to uczynione, co więcej – na przeciwległej posesji budynki sa rozbudowywane – co zamiast zmniejszyc uciążliwości dla mieszkańców spotęguje je – czy zajmie się Pani problemem lub przekazę sprawę właściwym organom?

dodatkowo proszę o informację kto i dlaczego, wbrew przeznaczeniu terenów wydał zgodę na budowę dużej hali produkcyjnej pośrodku osiedla mieszkaniowego? Gdzie mieszkańcy mogą sami zgłosić tą sprawę, jesli jest to dla Pani problemem (a sądząc po unikaniu odpowiedzi – jest).
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska karał tą firmę za hałas (sprawy IN.ak.411/37-46/13/08 i IN.ab.411/37-46/5/09), mimo to Pani urzędnicy wydali zgodę na rozbudowę firmy – gratulacje. Ponadto właśnie rozpoczyna się remont ul. Polnej – będzie położona kostka, nie muszę chyba Pani mówić co się stanie po kilku miesiącach jeżdzenia po niej TIRow.
Andrzej

Odpowiedź:

Panie Andrzeju,
Po wnikliwym sprawdzeniu dokumentacji, pragnę Pana powiadomić, że spółka \”IRAKLIS\”n Sp. z o. o. z siedzibą w Nowej Wsi przy ul. Kamelskiego 9 posiada decyzję Starosty Pruszkowskiego z dnia 5 stycznia 2006 r. Nr 8/2006 znak:
WŚ. 7634/15/05/06 w sprawie dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego do środowiska.

Organem uprawnionym do bezpośredniego egzekwowania warunków w/w decyzji Starosty jest Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska z siedzibą
przy ul. Bartycka 110 a w Warszawie, który może na zakład nałożyć kary administracyjne za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu.

W konsekwencji kontroli przeprowadzanych na terenie zakładu przez MWIOŚ, spółka \”IRAKLIS\” w celu ograniczenia ponadnormatywnej emisji hałasu do środowiska zamontowała kotary tłumiące wewnątrz hali od strony ul. Polnej, natomiast w miejscu gdzie pomiary hałasu wykonane przez MWOIŚ wykazały najwyższe przekroczenie, dokonano zabudowy przejścia między halami produkcyjnymi. Działania podjęte przez Zakład zostały udokumentowane pomiarami, a przedstawione wyniki potwierdziły skuteczność wykonanych zabezpieczeń akustycznych i nie wykazały przekroczeń poziomów dopuszczalnych (pismo MWIOŚ z dnia 17 czerwca 2009 r., znak: IN.ab.411/37-46/12/09).

Dodatkowo chciałabym Pana poinformować, że od początku 2004 r. (tj. od dnia, kiedy zadania powierzone gminom wróciły do właściwości starosty) do dnia dzisiejszego, na przedmiotową inwestycję (budowa lub rozbudowa) nie było wydawane żadne pozwolenie z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej. O zaistniałej sytuacji powiadomiłam Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, w odpowiedzi otrzymałam pismo z którego wynika, że podjęto czynności egzekucyjne. W załączeniu do mojej odpowiedzi zamieszczam skan pisma, jakie otrzymałam z PINB w dnia 24 lipca 2009 r.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst