Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Dlaczego w miejsce byłego naczelnika (Pani Naczelnik) ochrony środowiska, został umieszczony Pan Włodzimierz Garczyński, który jak wiadomo został zwolniony ze swojego stanowiska w sprawie afery, która dotyczyła przewozu śmieci z Niemiec do Polski? Nielegalnego Przewozu. Proszę o odpowiedź.
Sylwester

Odpowiedź:

Panie Sylwestrze,
Pan Włodzimierz Garczyński podjął pracę na stanowisku naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w wyniku przeniesienia służbowego, z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie w drodze porozumienia pracodawców. Pracownik spełnia wszystkie wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku. Posiada wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności, wymagany staż pracy, pełną zdolność do czynności prawnych. Ponadto z informacji udzielonych przez Krajowy Rejestr Karny wynika, że nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst