Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowna Pani,
W związku z rozpoczętą budową ogrodzenia na terenie osiedla \\\”Księżopole\\\” w Brwinowie, zwracam się z uprzejmą prośbą o sprawdzenie przyjęcia zgłoszenia budowy tegoż ogrodzenia (czy wogóle zgłoszono taki zamiar i ewentualnie, kiedy?). Poza tym chciałbym zwrócić uwagę, że jeśli taka tzw.\\\”robota budowlana\\\” zostanie dokończona, to część mieszkańców nie będzie miało możliwości dojazdu pod klatkę bloku, w którym znajdują się lokale mieszkalne własnościowe, ponieważ z drugiej strony budynków wielorodzinnych deweloper nie dokończył budowy ciągu pieszo-jezdnego. W dniu dzisiejszym wygląda to tak: jest niedokończona i odgrodzona droga oraz jest już rozpoczęta budowa (bo rozebrano część kostki, ustawiono słupki i przęsła – na pewnym fragmencie) przedmiotowego ogrodzenia.
Dlatego, w trosce o zachowanie porządku i ładu oraz zgody społecznej poproszę o sprawdzenie i wyjaśnienie zaistniałej i konfliktowej sytuacji.
Z góry, serdecznie dziękuję. Mieszkaniec
Darek

Odpowiedź:

Panie Darku,
Jak wynika z przeprowadzonego wstępnego rozeznania ogrodzenie realizowane jest wewnątrz osiedla. Zgodnie z ustawą prawo budowlane realizacja ogrodzeń pomiędzy działkami stanowiącymi odrębną własność nie wymaga ani uzyskania pozwolenia na budowę, ani formalnego zgłoszenia o ile ich wysokość nie przekracza 2,20 m. Zgłoszenia natomiast wymaga realizacja wszystkich ogrodzeń od strony dróg, ulic i innych miejsc publicznych (niezależnie od ich wysokości). Wnętrze osiedla nie stanowi własności publicznej. Dodatkowo informuję, że w rejestrach spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej nie figuruje wniosek ani zgłoszenie wykonania ogrodzenia tego terenu. Niezależnie od powyższych ustaleń Pańskie zapytanie przekazano również do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie, celem rozpatrzenia czy prowadzone roboty nie stanowią samowoli budowlanej.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst