Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowna Pani Starosto,
Ponawiam pytanie: dlaczego w szpitalu w Pruszkowie nie ma oddziału pediatrycznego i czy zamierzacie Państwo to zmienić? Najbliższa pediatria jest w Warszawie lub Grodzisku, powiat się rozwija, przybywa rodzin z
dziećmi. Bardzo proszę o odpowiedz, SP ZOZ w Pruszkowie jest jednostka organizacyjną powiatu, jesteście Państwo organem założycielskim, więc pytanie jak najbardziej dotyczy Państwa kompetencji.
Justyna

Odpowiedź:

Pani Justyno,

W odpowiedzi na Pani pytanie na temat funkcjonowania na terenie SPZ ZOZ w Pruszkowie oddziału pediatrycznego uprzejmie informuję, że od 2007 r. prowadzone były rozmowy pomiędzy organem założycielskim, jakim jest Powiat Pruszkowski a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie na temat powstania oddziału pediatrycznego na jego terenie. Temat ten podjęto także w powstałym w 2007 roku projekcie porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu Pruszkowskiego a Zarządem Województwa Mazowieckiego. Porozumienie było próbą reorganizacji służby zdrowia na terenie Powiatu Pruszkowskiego. Miało wykluczyć dublowanie usług medycznych świadczonych zarówno w Szpitalu Kolejowym, jaki SPZ ZOZ w Pruszkowie. Zakładało reorganizację wymienionych jednostek służby zdrowia. Konsekwencją tych działań byłoby m.in. utworzenie SPZ ZOZ w Pruszkowie oddziału pediatrycznego.
Porozumienie nie zostało podpisane ze strony Zarządu Województwa Mazowieckiego. Obecnie analizuje się koszty podjęcia tego typu działalności w SPZ ZOZ w Pruszkowie oraz miejsca utworzenia oddziału. W obecnej infrastrukturze SPZ ZOZ brak na niego miejsca. Trudnym problemem do rozważenia przy podjęciu decyzji o utworzeniu oddziału pediatrycznego jest niedoszacowanie wysokości kontraktów oferowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w porównaniu z realnymi kosztami ponoszonymi, przez świadczeniodawcę z usług z zakresu pediatrii.
Pragnę Panią jednocześnie poinformować, że Zarząd Powiatu Pruszkowskiego będzie w posiadaniu „Całościowej koncepcji rozbudowy i modernizacji SPZ ZOZ w Pruszkowie”.
Koncepcja obejmować będzie także aspekt utworzenia w strukturach SPZ ZOZ w Pruszkowie oddziału pediatrycznego. Zarząd Powiatu przewiduje przedłożenie projektu koncepcji Radzie Powiatu w sierpniu 2009 r.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst