Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Czy nie można inteligentnym sposobem przekonać deweloperów oferujących swoje produkty i usługi na ternie powiatu do urealnienia cen? Skorzystają na tym wszyscy. Deweloperzy odzyskają płynność, powiat zyska nowych mieszkańców a ludzie, którzy się tu sprowadzą, będą, spokojni o przyszłość, planować swoje rodziny.
Patryk

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie dotyczące urealnienia cen przez deweloperów na terenie powiatu pruszkowskiego uprzejmie informuję, że poruszone zagadnienie nie leży w gestii Starosty. Zakres i kompetencje samorządu powiatowego
ściśle zostały określone w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 1998 nr 91 poz. 578 z późn. zm.). Obecnie w dobie wolnego obrotu gospodarczego trudno jest ingerować w politykę każdego dewelopera działającego na terenie powiatu. Nadmieniam, że inwestorzy
kupując tereny inwestycyjne na wolnym rynku, po przeprowadzeniu rachunku ekonomicznego, składają ofertę potencjalnym nabywcom. Na terenie powiatu
pruszkowskiego działa wiele firm deweloperskich wobec czego istnieje możliwość wyboru najciekawszej oferty.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst