Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Dlaczego powołała Pani na Wicestarostę osobę, która ma postawione zarzuty prokuratorskie i się do tego sama przyznaje? Co Panią kierowało? I jakie wykształcenie ma Pani zastępca? Proszę o odpowiedź.
Piotr Wiśnia

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana maila uprzejmie informuję, iż zgodnie z przepisem art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r,. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zarząd w liczbie od 3 do 5 osób, w tym starostę i wicestarostę, w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyborów wybiera rada powiatu (na wniosek starosty).

Wicestarosta jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym w starostwie powiatowym na podstawie wyboru. W związku z powyższym wobec niego stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458). Art. 6 ust. 2 cytowanej ustawy wskazuje, iż pracownikiem samorządowym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a nie osoba której postawiono „prokuratorskie zarzuty”.

Rekomendowałam Pana Dariusza Kowalskiego na stanowisko Wicestarosty Powiatu Pruszkowskiego, bowiem Pan Dariusz Kowalski jest mieszkańcem Powiatu, jest wieloletnim samorządowcem, posiadającym dużą wiedzę samorządową. W czasie swojej wieloletniej pracy w samorządach pełnił funkcje: Z-cy Dyrektora Dzielnicy Ochota Gminy Warszawa Centrum, a w 2001 roku doradcy Wojewody Mazowieckiego.
W roku 2002 (do 2006 r.) Rada Powiatu Pruszkowskiego powierzyła p. Dariuszowi Kowalskiemu stanowisko Wicestarosty Powiatu Pruszkowskiego. W tym czasie znakomicie poznał powiat, jego potrzeby i dużo zrobił dla mieszkańców. Szczególnie bliskie są dla Wicestarosty sprawy infrastruktury, która jest wyznacznikiem zainteresowania terenem Powiatu Pruszkowskiego. Pan Dariusz Kowalski posiada wykształcenie wyższe, ukończone w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Warszawie. Moim zdaniem w pełni zasługuje na piastowanie tego stanowiska.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst