Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

W Nadarzynie jest ul. Mszczonowska oznaczona jako droga powiatowa. jej nawierzchnia jest w średnim stanie i pewnie niedługo będzie jej przebudowa. Jednak mam pytanie,. wzdłuż tej ulicy wykonany jest wąski chodnik. a ulica bardzo szeroka, czy możliwe jest wyznaczenie na jezdni (za pomocą oznakowania poziomego) specjalnego pasa dla rowerzystów? Ul. Mszczonowską porusza się bardzo wielu rowerzystów i albo muszą korzystać z chodnika co jest niezgodne z przepisami i omijać pieszych) albo korzystać z jezdni również naruszając przepisy bo zmuszają kierowców do wyprzedzania. W bardzo prosty sposób korzystając właśnie ze zmiany oznakowania poziomego można poprawić bezpieczeństwo ruchu rowerowego który jest na tym odcinku naprawdę duży. ulica jest szeroka i 2m mniej nie pogorszy warunków samochodowych.
Podobnych rozwiązań można zastosować na wielu szerokich drogach powiatowych poprawiając w ten sposób dostępność dla rowerzystów.
Rafał K.

Odpowiedź:

Panie Rafale,
dobrze Pan przewiduje, że ulica Mszczonowska będzie przebudowywana. W 2008 roku wykonano dokumentację na przebudowę ulicy Mszczonowskiej i Warszawskiej w Nadarzynie. W powstałym projekcie zostały uwzględnione elementy uspokojenia ruchu, przewidziano dodatkowe chodniki i wyznaczono zatoki autobusowe oraz miejsca parkingowe. W bieżącym roku będą prowadzone prace na odcinku ulicy Warszawskiej, a w latach następnych stopniowo będą kończone następne etapy robót. Zakończenie inwestycji jest planowane na rok 2011.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst