Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

No i cóż Pani Starosto. Jednak doszło do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora LO Zana. Oznacza to, że obecna władza jest pilną uczennicą tej władzy, która wszystko wiedziała najlepiej a rocznicę jej odejścia niedawno obchodziliśmy. Nie czeka się na wyrok sądu tylko samemu się go wydaje! Jestem bardzo ciekawy czy w przypadku gdy sąd wyda wyrok na korzyść Pani Szydłak, stać będzie Panią na publiczne przeprosiny? Chociaż tyle, bo i tak zrobiliście to, o co wam chodziło.
Jacek

Odpowiedź:

Panie Jacku,

Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pruszkowie, przy ul. Daszyńskiego 6 odbył się zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej.
Zarząd Powiatu Pruszkowskiego nie mógł uzależniać terminu przeprowadzania konkursu „od zakończenia procedury odwoławczej”.
Odwołanemu Dyrektorowi przysługuje droga odwoławcza – do Sądu Pracy, a te procedury mogą trwać dłużej niż czas, na który można powierzyć stanowisko Dyrektora obecnemu Wicedyrektorowi.
Przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) nie przewidują możliwości przesunięcia terminu przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst