Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Witam – Pani Starosto mam pytanie dotyczące ulicy Przejazd w Brwinowie, a dokładnie o to czy ulica ta jest pod jurysdykcją powiatu, a jeżeli tak to dlaczego została przez powiat zapomniana??? podpowiem, że jest to 500m ulica zlokalizowana pomiędzy powiatową ul. Piłsudskiego a torami kolejowymi, w przeszłości był tu zlokalizowany przejazd kolejowy, przez który dalej po drugiej stronie torów ul.Sportową dojeżdżało się do powiatowej ul.Grodziskiej. Od wielu lat funkcjonuje tunel i choć może droga ta straciła znaczenie dla powiatu, to nadal wg informacji od gminy należy do powiatu.
A problem własnościowy wiąże się z tym, że nikt nie dba o tą ulice, pomimo tego, że jest ulicą o dużym znaczeniu lokalnym, która stanowi dojazd do szkoły podstawowej, gimnazjum oraz dużego osiedla Sochaczewska. Droga od kilku lat jest pełna dziur, nie jest naprawiana przez gminę ze względu na sprawy własnościowe, i nie jest naprawiana przez służby powiatowe choć przy okazji naprawiania ul.Piłsudskiego łatane są dziury na wjeździe w ul.Przejazd na odcinku 50m. Prosimy panią o odniesienie się do tego problemu tzn; wniesienie ulicy na listę dróg o które dba powiat, a jeżeli powiatowi ulica ta jest niepotrzebna, to niech przeprowadzi procedury związane z przekazaniem tej drogi gminie.
Dziury w ulicy powodują, że jedni uszkadzają sobie zawieszenia, drudzy jeżdżą slalomem a jeszcze inni jeżdżą ulicami równoległymi Lipową i Żytnią, ulicami żwirowymi bez wydzielonej jezdni będącymi w strefie zamieszkania, choć to ulica Przejazd spełnia wymagania stawiane przez warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; dla drogi dojazdowej, a nawet dla drogi lokalnej.
Rafał Wysocki

Odpowiedź:

Panie Rafale,
rozumiem, że ul. Przejazd w Brwinowie jest ulicą ważną dla kierowców, zwłaszcza dla tych, którzy na niej mieszkają lub przywożą dzieci do szkoły i korzystają z niej jako ulicy dojazdowej. Jest to trudny problem do rozwiązania. Obecnie całkowita przebudowa tej ulicy nie jest możliwa. A w sprawie utrzymania jej nawierzchni staramy się wykonywać nasze zadania, najlepiej jak możemy. Zapewniam Pana, że ul. Przejazd znajduje się na liście dróg powiatowych i cały czas o niej pamiętamy. Była ona remontowana 15 kwietnia 2009 roku, a następne etapy poprawy stanu nawierzchni będą przeprowadzone kolejno 14 i 15 maja br.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst