Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Witam Serdecznie Pani Starosto
Mam prośbę Czy może Pani spowodować aby w piątki i soboty w godzinach wieczorowo – nocnych ulice Pruszkowa patrolowała większa liczba patroli Policji bo o ile mi wiadomo to są aż dwa na miasto ponad 50 tysięczne.
Ryszard

Odpowiedź:

Szanowny Panie Ryszardzie
Bardzo dziękuję za zainteresowanie sprawami bezpieczeństwa. Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie wyjaśnił mi, że w celu zapewnienia większej ilości patroli, szczególnie w porze wieczorowo-nocnej i w weekendy, w rejony najbardziej zagrożone przestępczością kierowane są służby \”ponadnormatywne\”(pełnione przez policjantów poza godzinami służby w dni wolne). Ich obecność zależy od ilości zdarzeń na danym terenie, są to służby mobilne, w razie potrzeby przemieszczają się w rejony bardziej niebezpieczne. Na terenie Powiatu działają ponadto operacyjne służby policyjne.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst