Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Owa zapadlina o której pisał pan Mirek z Parol jest także na mostku znajdującym się na drodze z Parol Do Młochowa. Kto jest odpowiedzialny za egzekwowanie zakazu poruszania się pojazdów powyżej 8 ton przez Parole. Nic nie dadzą naprawy dopóty dopóki TIRY będą tą drogę niszczyły.
Pozdrawiam.
Rafał

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że zgodnie z art.129 ust.1 i ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn.zm.) kontrola ruchu drogowego należy do zadań Policji.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst