Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Pani Starosto prosimy o pomoc w zlikwidowaniu przydrożnej prostytucji w rejonie trasy 721 w msc. Sękocin Nasz ośrodek w Walendowie a zwłaszcza tereny w bezpośrednim jego sąsiedztwie stały się atrakcyjnym miejscem dla tych Pań. Pozdrawiamy i dziękujemy za wszelkie kroki podjęte w tej sprawie.
Siostra Barbara

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Siostry pytanie – w oparciu o informacje uzyskane z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie – informuję, że Policjanci z terenu Powiatu Pruszkowskiego (Komisariat Policji Raszyn i Komisariat Policji Nadarzyn) w ramach codziennej służby monitorują problem przydrożnej prostytucji. Jednakże z uwagi na brak odpowiednich przepisów (prostytucja nie jest karalna) działania Policji skupiają się na niżej wymienionych zagadnieniach:
1. skierowano pismo do właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Grodzisku Maz. z prośbą o zmianę organizacji ruchu w tym rejonie poprzez ustawienie znaku \”Zakaz zatrzymywania i postoju\” – niestety został rozpatrzony odmownie;
2. Ciągła kontrola legalności pobytu osób nie posiadających obywatelstwa polskiego;
3. nakładanie mandatów za wykroczenia w granicach uprawnień i czynu lub ewentualne kierowanie wniosków do Sądu Grodzkiego (ale nie za prostytucję)

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst