Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Pani Starosto czy Pani jako odpowiedzialna za bezpieczeństwo na terenie powiatu może wpłynąć na zwiększenie liczby patroli Policji na terenie Piastowa?
Janek Piastów

Odpowiedź:

Szanowny Panie
Uprzejmie informuję, że sugestie Pana odnośnie zwiększenia ilości służb patrolowych na terenie miasta Piastowa przekazałam Komendantowi Powiatowemu Policji w Pruszkowie. Jednocześnie informuję, że służby patrolowe dyslokowane są na terenie Powiatu w zależności od występujących zagrożeń (analizy stanu przestępczości). Poza umundurowanymi służbami patrolowymi na terenie Powiatu działają służby operacyjne oraz policjanci pełnią służby tzw. ponadnormatywne (opłacane przez samorządy).

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst