Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Pani Starosto – Czy to jest w porządku, że dyrektorka poradni pedagogicznej w Pruszkowie reklamuje swoją prywatną poradnię w Brwinowie w której pracuje? Na wizytę w poradni publicznej muszę czekać z dzieckiem ponad 2 miesiące. Skojarzenie nasuwa się samo, że być może ktoś ma w tym interes.
Grzegorz

Odpowiedź:

Panie Grzegorzu,
w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu tutejszego urzędu prowadzona jest ewidencja niepublicznych szkół i placówek oświatowych. Pod numerem 16 wpisana jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna z siedzibą w Brwinowie, ul. Rynek 14, prowadzona przez p. Andrzeja Markowskiego. Jest to jedyna niepubliczna placówka tego typu na terenie naszego powiatu. Wynika z tego że dyrektor publicznej Poradni psychologiczno – Pedagogicznej prowadzonej przez Powiat Pruszkowski nie jest właścicielem prywatnej placówki.
Badania w poradniach odbywają się na wniosek rodzica, o wyborze poradni także decyduje rodzic. Ubolewam, że w publicznej poradni terminy badań są tak odległe. Niestety warunki lokalowe nie pozwalają na poszerzenie zadań i zwiększenie zatrudnienia specjalistów.
Ponadto informuję, że zgodnie z art. 25c ustawy o samorządzie powiatowym, Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie majątkowe zawiera między innymi informacje o prowadzeniu działalności gospodarczej przez ww. osoby. Oświadczenia majątkowe są składane przez nich co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa –http://bip.powiat.pruszkow.pl .
Z oświadczeń składanych przez Kierownika Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszkowie nie wynika, że osoba ta prowadzi działalność gospodarczą.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst