Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Dlaczego Liceum Zana nie ma już wśród jednostek Pani podległych? http://bip.powiat.pruszkow.pl/pl/bip/jednostki_organizacyjne
Magdalena

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
Liceum Ogólnokształcące nie jest jednostką samodzielnie funkcjonującą, ale wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pruszkowie, który został utworzony w 1988 roku. Jednostka ta znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst