Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowna Pani przeczytałam archiwum pytań do Pani i wszędzie zapewnia Pani, ze Liceum Zana nie zostanie zlikwidowane. Ostatnimi czasy uzyskałam informacje, ze ma ono za dwa lata zostać przeniesione do Mechaników. Renomowane liceum w szkole o tak \”świetnej\” opinii to własnie likwidacja… Dlaczego podjęto taka decyzję? Moje dziecko chciało chodzić do Zana, a nie do Mechaników i mieć do stacji PKP 5 minut, a nie 20. Poza tym droga ze szkoły do stacji wydaje się bardzo niebezpieczna.
Z poważaniem
Magdalena

Odpowiedź:

Szanowna Pan
informuję, że decyzje o zmianach w sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski podejmuje Rada Powiatu.
Zapewniam, że wprowadzanie zmian, także dotyczących Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pruszkowie, ma na celu poprawienie warunków kształcenia i wychowania, co jest podstawowym zadaniem organu prowadzącego.
Żadne decyzje dotyczące sieci szkół na rok szkolny 2009/2010 nie zostały podjęte,
a wprowadzanie zmian będzie poprzedzone dogłębną analizą.
Zgodzi się Pani zapewne ze mną, że renoma Liceum Ogólnokształcącego
im. Tomasza Zana nie tyle jest związana z budynkiem szkoły, co z jej tradycją tworzoną każdego dnia przez profesorów i absolwentów niemal 90 lat.
Z przykrością przyjmuję sarkazm nt. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, zwanego przez Panią „Mechanikami”. Jest to szkoła o równie długiej tradycji i zasługach dla oświaty pruszkowskiej. Kształcenie zawodowe odbywa się w Zespole Szkół Nr 1
im. S. Staszica w Pruszkowie przy ul. Promyka 24/26.
Organ prowadzący nie dzieli szkoły na lepsze i gorsze ponieważ do wszystkich uczęszczają młodzi mieszkańcy naszego powiatu. Pozostaję w przekonaniu, że Pani dziecko w ofercie szkół pruszkowskich znajdzie tę dla siebie. Zapraszam do szkół na dni otwarte.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst