Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowna Pani,
proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie zostało przyznane Pani dodatkowe roczne wynagrodzenie?
mieszkanka

Odpowiedź:

Dodatkowe wynagrodzenie roczne, zwane potocznie „trzynastką” przysługuje pracownikom samorządowym z mocy ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.) . Ustawa określa zasady nabywania prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz ustalania jego wysokości i wypłacania. Dodatkowe wynagrodzenie roczne jest świadczeniem wynikającym ze stosunku pracy pracowników samorządowych.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst