Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Dzień Dobry!
Piszę do Pani w sprawie kilku kwestii dotyczących ul. Brzozowej.
1. Chodzi o zapchane studzienki. Czy istnieje możliwość ich oczyszczenia?
Czyste i drożne studzienki umożliwią odpływ wód deszczowych. Dzięki temu po opadach deszczu część wody spłynie i wzrosną szanse na przejście suchym wzdłuż tej ulicy.
2. Czy istnieje możliwość remontu ulicy w taki sposób, aby możliwe było przejście suche, a nie być ochlapanym przez samochody? Każdego dnia chodzę ul. Brzozową na WKD Komorów. Po deszczu droga na WKD przypomina loterię. Przejdę suchy czy też nie. Będą musiał się wracać, żeby się przebrać, czy też nie. Dodatkowo trzeba liczyć na łaskawość kierowców, którzy się zlitują i nie ochlapią.
3. Kolejna sprawa to odśnieżanie chodników wzdłuż ulicy. Obecnie leżący śnieg (4.02.2009) spadł 30.01.2009. Do dnia sposobem poruszania się są łyżwy. Zatem mam pytanie. Kto odpowiada za ośnieżanie chodników i jakie są środki prawne, aby wymóc na odpowiednich władzach lub osobach odśnieżanie.
4. Czy istnieje możliwość egzekwowania ograniczenia prędkości na tej drodze np. progi zwalniające, fotoradar, patrole policji? Czy takie działania będą prowadzone? Proszę o przesłanie odpowiedzi na adres: kwiatkowski.karol@op.pl.
Z poważaniem
Karol Kwiatkowski
Karol

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pana pytania wyjaśniam:
1.ul.Brzozowa nie posiada kanalizacji deszczowej. Istniejące studnie chłonne zostaną oczyszczone w br. po zakończeniu sezonu zimowego i sprzątnięciu ulic.
2.na ul. Brzozowej systematycznie wykonywane są remonty cząstkowe nawierzchni, ostania naprawa nawierzchni wykonana została w dniu 06.02.2009r.
3. zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz.2008 z późn.zm.), utrzymanie porządku, czystości, a także uprzątnięcie błota, śniegu, lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy do ich właścicieli.
4.istniejące ograniczenie prędkości jest w miarę możliwości kontrolowane przez policję.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst