Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Czy może mi Pani udzielić informacji z jakim wnioskiem wystąpili pełnomocnicy spadkobierców Nowych Grocholic czy z wnioskiem o odszkodowanie, czy o unieważnienie decyzji z 1948 r i odzyskanie utraconych gruntów ? i czy jest taka możliwość aby zamieściła Pani kopie pism jakie wnieśli pełnomocnicy a Starostwo dostało do wiadomości aby mieszkańcy Grocholic mogli się z nimi zaznajomić.
Pozdrawiam
Ewa

Odpowiedź:

Dzień dobry
W odpowiedzi na Pani pytanie wyjaśniam, że postępowanie przed Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi toczy się o stwierdzenie czy majątek Nowych Grocholic podlegał działaniu dekretu PKWN o reformie rolnej. W przypadku stwierdzenia, że nieruchomość nie podlegała działaniu dekretu o reformie rolnej, grunty nie rozdysponowane wrócą do spadkobierców byłych właścicieli. Jeśli chodzi o grunty w stosunku, do których zaszły nieodwracalne skutki prawne, spadkobiercy byłych właścicieli będą mogli wystąpić do Sądu Powszechnego o odszkodowanie.

Starostwo nie jest informowane przez Ministerstwo na bieżąco o prowadzonym postępowaniu a posiadana korespondencja, otrzymywana do wiadomości, jest fragmentaryczna. Wobec powyższego, jeśli jest Pani zainteresowana szczegółowymi danymi i jest Pani stroną w powyższej sprawie, właściwym organem mogącym udzielić wyczerpującej informacji jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst