Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Kiedy ujawni Pani wydatki Powiatu na reprezentację i reklamę z 2008 r. w podziale na imprezy, które zostały sfinansowane. W jakim trybie można uzyskać wgląd w dokumenty finansowo-księgowe i ew. uzyskanie kserokopii tych dokumentów?
Andrzej

Odpowiedź:

Szanowny Panie Andrzeju,
Informacje o wydatkach Powiatu będą dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP http://bip.powiat.pruszkow.pl/) po zatwierdzeniu przez Radę Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2008 rok (28 kwietnia br.). Całość wydatków na promocję Powiatu zawarta jest w dziale 750 rozdz. 75075 klasyfikacji budżetowej.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst