Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Napisała Pani: Poprawa warunków pracy Policji jest dla powiatu sprawą ogromnie ważną, a co za tym idzie rokrocznie przekazujemy Policji znaczne kwoty na zakup sprzętu i wyposażenia. Z przedstawionych kwot nakładów na Policję wynika, że są one rok do roku coraz mniejsze. Czy ta tendencja będzie utrzymana?
mieszkaniec powiatu Tomasz

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że środki finansowe przekazywane przez powiat policji są zawsze poprzedzane wnioskami składanymi przez Komendanta Policji Powiatowej do Zarządu Powiatu o dofinansowanie. Zmniejszenie się środków finansowych dla policji świadczy więc o tym, że większość potrzeb została już zaspokojona, a finansowanie sprowadza się do bieżących potrzeb.

Powiat nie uchyla się przed świadczeniem pomocy finansowej na rzecz Policji, chociaż są to służby państwowe i obowiązek ich utrzymania ciąży na Skarbie Państwa. Mamy jednak świadomość, że każda złotówka przekazana na rzecz policji poprawia stan bezpieczeństwa naszej lokalnej społeczności.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst