Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Niedawno powstała na terenie Gąsina Firma DPD-przesyłki generuje ogromny hałas przez całą dobę . Gdzie można uzyskać pomoc aby zmniejszyć tę uciążliwość i czy jest to wogóle możliwe aby tak duża Firma była skora do rozmowy z pobliskimi mieszkańcami i
Wojtek

Odpowiedź:

W sprawie uciążliwości hałasowej zakładu uprzejmie informuję, że instytucją, która ma uprawnienia do wykonania pomiarów hałasu i możliwości techniczne tj. posiada potrzebny do tego celu sprzęt jest Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska z siedzibą przy ul. Bartyckiej 110 a w Warszawie.

W przypadku stwierdzenia przez w/w organ przekroczeń – Starosta Pruszkowski wydaje decyzję w sprawie dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego do środowiska.

Zgodnie z art. 115a ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) firma otrzymuje z mocy prawa okres 6 miesięcy na dostosowanie prowadzonej działalności do norm spełniających zasady ochrony środowiska przed hałasem.

Po upływie tego okresu MWIOŚ bada wywiązanie się zakładu z orzeczenia decyzji Starosty.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst