Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Dzień dobry
Zwracam się z uprzejmym pytaniem do Pani w sprawie informacji, do kogo należy skierować prośbę o zmniejszenie pasa nieprzekraczalnej linii zabudowy na działce 465 przy ul. Konotopskiej. Otrzymałem niedawno warunki zabudowy dla w/w działki, na którym to została wytyczona nieprzekraczalna linia zabudowy od strony ul. Konotopskiej, i wynosi ona aż 8 metrów. Chciałbym się dowiedzieć czy istnieje możliwość na indywidualną prośbę zmniejszenia odległości do 2 metrów. Z działki został juz odcięty pasek 8 metrowy celem poszerzenia ul. Konotopskiej (z tego co mi wiadomo takie poszerzenie tej drogi się nie odbędzie). Pani w urzędzie Miasta Pruszkowa poinformowała mnie że powinienem zwrócić się z taką prośbą do Powiatu.
Z góry dziękuję
Tomasz

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
Usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony dróg i ulic rozstrzygane jest na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Organem, który prowadzi postępowanie w sprawie wydania takiej decyzji, dla terenów położonych w Pruszkowie, jest Prezydent Miasta Pruszkowa, który może rozpatrzeć możliwość zmiany decyzji o warunkach w takim zakresie. Dodatkowo wyjaśniam, że ulica Konotopska nie jest drogą powiatową, a zatem zarząd powiatu pruszkowskiego (jako zarządzający drogami powiatowymi) nie jest właściwy do ewentualnego ustalania linii zabudowy.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst