Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Ulica Grodziska w Starej Wsi jest prawdopodobnie najniebezpieczniejszą ulica powiatową w powiecie Pruszkowskim. Samochody nią pędzące potrafią przekraczać prędkość kilkukrotnie. Nawet spacer chodnikiem jest trudny, gdy przez wieś jedzie z prędkością bardzo ponad 50 k/h TIR. Dlatego pytam, jakie działania podjął powiat, aby dbać o bezpieczeństwo mieszkańców? Oraz dlaczego powiat zdjął ograniczenie tonażu do 3,5T na wjeździe do Starej Wsi od strony Urszulina.
Marek

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że znaki ograniczające tonaż do 3,5 T na ul. Grodziskiej w Starej Wsi ustawione są zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i znajdują się: w Urszulinie znak B-18 wraz z tablicą F-6 oraz od strony Nadarzyna znak B-18.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst