Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Czy to prawda ze od roku 2009 nie będzie potrzebne zezwolenie na budowę, a na jaka proszę napisać. Bo nie wiem czy warto składać papiery o pozwolenie na budowę. Z góry dziękuję na odpowiedz
monika

Odpowiedź:

Szanowna Pani Moniko,
z posiadanych informacji wynika, że projekt ustawy w sprawie zmiany ustawy prawo budowlane został przekazany do sejmu w maju 2008r. Trudno jest nam określić, kiedy ta ustawa będzie obowiązująca. Wobec powyższego nie mogę Pani udzielić wiążącej odpowiedzi w tej sprawie.
Z publikowanych wcześniej projektów ustawy wynika, że mimo iż nie będzie wydawana decyzja pozwolenia na budowę, to inwestor będzie zobowiązany do złożenia w Starostwie kompletu dokumentów wymaganych obecnie do wydania decyzji pozwolenie na budowę.
Inwestor – zamiast (jak to jest obecnie) wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na budowę będzie składał tzw. zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do realizacji inwestycji a organ po stwierdzeniu braków w dokumentacji zobowiązany będzie złożyć sprzeciw.
Na złożenie sprzeciwu organ będzie miał 30 dni od dnia złożenia zgłoszenia. Po bezskutecznym upływie tego terminu inwestor będzie mógł przystąpić do budowy. Poczekajmy jednak na uchwalenie przez Sejm ostatecznych zapisów w prawie budowlanym.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst