Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

W 2006 roku dementowała Pani informację o likwidacji LO im Zana w Pruszkowie. Oczywiście pytanie było źle zadane więc moje pytanie jest następujące. Czy planowane jest przeniesienie LO im. Zana do innej lokalizacji niż obecna? Krążące plotki na ten temat nie wpływają pozytywnie na uczniów tej placówki jak również na grono pedagogiczne.
Zbigniew W.

Odpowiedź:

Panie Zbigniewie,
udzieliłam wcześniej odpowiedzi na podobne pytanie, którą znajdzie Pan poniżej (pytanie z dnia 9 X br. podpisane przez Barbarę Z.).

Odpowiedź na pytanie do Starosty z dnia 9 X 2008 podpis:
Barbara Z.

Szanowna Pani,
informuję, że decyzje o zmianach w sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski podejmuje Rada Powiatu. Zapewniam, że wprowadzenie jakichkolwiek zmian, także dotyczących Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pruszkowie ma na celu poprawienie warunków kształcenia i wychowania, co jest podstawowym zadaniem organu prowadzącego. Wprowadzanie zmian w sieci szkół będzie poprzedzone dogłębną analizą; pod uwagę brana jest także zmiana siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pruszkowie. Pragnę wyrazić przekonanie, że renoma Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana nie tyle jest związana z budynkiem szkoły, co z jej tradycją tworzoną każdego dnia przez ponad 87 lat. Troską samorządu Powiatu Pruszkowskiego jest poprawa warunków kształcenia i bezpieczeństwa w szkole.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst