Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

We wsi Nowe Grocholice jest wstrzymane użytkowane wieczyste, czy mogę dowiedzieć się na jakiej podstawie, czy jest wydana w tej sprawie decyzja zakazując oddawanie w użytkowanie?
dziękuję za odpowiedź
Ewa

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani pytanie wyjaśniam, że zawiera ono bardzo mało szczegółów, ale pewnie chodzi Pani o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności a nieruchomość położona jest w obrębie Nowe Grocholice. Z posiadanych danych wynika, że w Nowych Grocholicach nie ma użytkowania wieczystego ustanowionego na gruntach Skarbu Państwa zapewne chodzi o nieruchomość stanowiącą własność Gminy Raszyn. W związku z powyższym z w/w pytaniem powinna Pani zwrócić się do Gminy Raszyn jako do właściwej w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Jednocześnie informuję, że ustawa na podstawie, której można przekształcać w/w prawo została w dniu 02.01.2008 r. zaskarżona do Trybunału Konstucyjnego jako niezgodna z ustawą zasadniczą.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst