Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Jestem absolwentką LO im. T. Zana w Pruszkowie, chciałam zapytać p. Starostę czy to prawda, a jeżeli tak, to kiedy planowane jest przeniesienie Liceum do \\\”Mechaników\\\”?? Nie ukrywam, że budzi to niepokój mój i pozostałychy absolwentów naszej szkoły. Liczę na szczerą odpowiedź p. Starosty.
Barbara Z.

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
informuję, że decyzje o zmianach w sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski podejmuje Rada Powiatu.
Zapewniam, że wprowadzenie jakichkolwiek zmian, także dotyczących Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pruszkowie ma na celu poprawienie warunków kształcenia i wychowania, co jest podstawowym zadaniem organu prowadzącego.
Wprowadzanie zmian w sieci szkół będzie poprzedzone dogłębną analizą; pod uwagę brana jest także zmiana siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pruszkowie. Pragnę wyrazić przekonanie, że renoma Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana nie tyle jest związana z budynkiem szkoły, co z jej tradycją tworzoną każdego dnia przez ponad 87 lat. Troską samorządu Powiatu Pruszkowskiego jest poprawa warunków kształcenia i bezpieczeństwa w szkole.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst