Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Jaka jest przewidywana szerokość ul. Starzyńskiego w Dawidach Bankowych? Kilka lat temu było to 15 m szerokości czyli 7,5 m od osi. Teraz gdy został wybudowany chodnik czy te założenia uległy zmianie? Gdzie przebiega teraz linia rozgraniczająca?
Mariola

Odpowiedź:

Szanowna Pani
W odpowiedzi na pytanie dotyczące linii rozgraniczających ul. Starzyńskiego w Dawidach Bankowych wyjaśniam, że ul. Starzyńskiego na całej swojej długości ma zmienną szerokość od 8 do 12 m. Szczegółowe informacje na jakim odcinku jakie obowiązują linie rozgraniczające znajdują się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w gminie Raszyn. Jeżeli uda się Pani do Urzędu Gminy Raszyn i wskaże na załączniku graficznym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego konkretne miejsce, otrzyma Pani informację o szerokości ul. Starzyńskiego.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst