Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Witam
Czy istnieje możliwość zmiany aktualnego planu zagospodarowania w celu przesunięcia linii zabudowy działki, na której została ona wyznaczona w odległości 25m od terenu zalesionego. Tak wyznaczona linia zabiera 3/4 powierzchni działki budowlanej co automatycznie odbiera możliwość postawienia domu jednorodzinnego. Pytanie dotyczy terenów Nadarzyna, dokładnie miejscowości Urzut ul. Echa Leśne. Pozdrawiam
Adam

Odpowiedź:

Odpowiedź:
Szanowny Panie Adamie,
Właściwym do przeprowadzenia procedury zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania jest Rada Gminy, która podejmuje uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany planu na wniosek Wójta. Tak więc do Wójta Gminy Nadarzyn należy zwrócić się o podjęcie działań związanych z taką zmianą.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst