Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Dotyczy: Wniosku firmy Polkomtel S.a. o zgodę na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Plus GSM na istniejącej wieży TP S.A. zlokalizowanej we wsi Granica przy ul Długiej 41, na działce Nr ew.718/1, Gmina Michałowice.
Szanowna Pani,
W związku z protestami mieszkańców dotyczącymi budowy ww stacji bazowej złożonymi:
– 24 sierpnia 2007 roku do Pana Wojta Gminy Michałowice Romana Lawrenca
– 25 września 2007 roku do Pana Wojewody Mazowieckiego Jacka Sasina
– 25 września 2007 roku do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Pani Małgorzaty Czerniawskiej-Ankiersztejn
– 17 października 2007 roku przez Wojewodę Mazowieckiego do Starosty Powiatu Pruszkowskiego oraz w nawiązaniu do spotkania z Panem Wójtem we wrześniu 2007 roku, na którym Pan Wójt zadeklarował przychylenie się do protestów mieszkańców i odrzucenie wniosku Polkomtela proszę o pomoc w okresleniu obecnego stanu uzgodnień w zakresie tak wielokrotnie oprotestowanej inwestycji jak i w przychyleniu sie do protestow mieszkancow i odrzuceniu wniosku Polkomtela. Dla zobrazowania sytuacji pragne nadmienic ze dzialka z planowana inwestycja jest otoczona domami w odleglosci 20m.
Z powazaniem
Tomasz D.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Tomaszu,
W odpowiedzi na zapytanie informuję, że firma POLKOMTEL S.A. nie występowała w latach 2007-2008 do tut. urzędu ani o wydanie pozwolenia na budowę ani ze zgłoszeniem budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Plus GSM na
istniejącej wieży TP S.A. w Granicy przy ul. Długiej 41 na dz. nr. ew. 718/1.
Z zapytania nie wynika jednoznacznie czy inwestycja ta została zrealizowana czy jest na etapie dokonywania jakichś uzgodnień. W przypadku podania powyższej informacji możliwe będzie udzielenie szerszych wyjaśnień.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst