Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowna Pani, wydaje się ze w Starostwie działa cenzura. Wiele pytań jakie zadałem, zostały bez odpowiedzi. Ponownie zadam pytanie nie licząc na odpowiedz: jaki jest status zagospodarowania terenu pomiędzy ogrodzeniem a ulica na ul Czarnieckiego, mowa o poboczu od ul. Krakusa do rzeki Raszynki. Dodam ze iglaki a właściwie kora zaśmieca sama ulice Czarnieckiego dodatkowo zagraża zapchaniem studzienek kanalizacyjnych. Czy zagospodarowanie w/w terenu jest zgodne z prawem?
Paweł

Odpowiedź:

Pytania, które Pan zadaje, związane z zagospodarowaniem fragmentu ul. Czarnickiego, należy skierować do gminy, która jest organem właściwym do zagospodarowania przestrzennego własnych obszarów. Status terenu może być rozstrzygnięty w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o którego sporządzeniu decyduje Rada Gminy. Również utrzymanie porządku na terenach podległych danej gminie regulowane i egzekwowane jest w tym przypadku przez Wójta Gminy.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst