Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

1. Na jakiej podstawie prawnej wójt Gminy w Raszynie daje polecenie w dniu 11.06.2008 roku zdejmowania tablicy-znaku drogowego (własność prywatna) postawionego na terenie prywatnym tj. działce nr 191 (ul. Rzemieślnicza w Falentach Nowych), jeżeli zapisy w księdze wieczystej nr WA1P/00055100/P potwierdzają własność prywatną działki 191 ?

2. Na jakiej podstawie prawnej wójt Gminy Raszyn wprowadza na teren prywatny (działka 191) w dniach 02-06.06.2008 r. wykonawcę robót wodociągowych, jeżeli nie uzyskał zgody właściciela działki, ani podczas procesu projektowania, ani podczas przystępowania do wykonawstwa robót budowlanych ?

3. Dlaczego pod Pani nadzorem następuje permanentne łamanie prawa, jeżeli odpisy księgi wieczystej nr WA1P/00055100/8 złożone w I kw. 2008 roku zarówno w Urzędzie Pani Starosty jak również w Urzędzie Gminy w Raszynie (tu po raz 3-ci w ciągu ostatnich 10 lat)nadal nie stanowią podstawy prawa stosowanego ?
Wiktor Gacparski

Odpowiedź:

Szanowny Panie

Ad 1.
Odpowiadając na pierwsze Pana pytanie uprzejmie informuję, że ulica Rzemieślnicza nie jest drogą publiczną o kategorii powiatowej. W związku z powyższym właściwym do udzielenia odpowiedzi jest Wójt Gminy Raszyn.

Ad 2
Odpowiadając na drugie Pana pytanie uprzejmie informuję, że wprowadzenie na teren budowy wykonawcy robót leży w gestii inwestora. Zatem to do Wójta Gminy Raszyn należy zwrócić się o wyjaśnienie powyższej kwestii.

Ad 3
Odpowiadając na trzecie Pana pytanie wyjaśniam, że według danych ewidencji gruntów i budynków działka nr ew. 191 w obrębie Falenty Nowe jest w posiadaniu samoistnym Gminy Raszyn bez urządzonej księgi wieczystej. Skoro twierdzi Pan, że jest właścicielem całości lub części działki nr ew. 191 powinien Pan swoje prawa ujawnić w stosunku do w/w nieruchomości w rejestrze ewidencji gruntów i budynków.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst