Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Witam. Buduję dom w gminie Brwinów (miejscowość Owczarnia) i chciałem się dowiedzieć, czy samorząd przeznacza dotacje dla przyszłych mieszkańców na zaonstalowanie w ich domach, np. kolektorów słonecznych lub pomp ciepła, które w znaczym stopniu obiżają emisję szkodliwych substancji do środowiska.
Paweł

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
Informuję, że w Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008, nie zarezerwowano środków finansowych przeznaczonych na dotacje dla mieszkańców Powiatu wykorzystujących lokalne źródła energii odnawialnej lub wykorzystujących bardziej przyjazne dla środowiska nośniki energii.
Jednocześnie informuję, że art. 407 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) dopuszcza możliwość przeznaczenia środków powiatowych funduszy na wspieranie wykorzystywania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomocy przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii. W związku z powyższym, może Pan złożyć wniosek do Zarządu Powiatu z prośbą o zarezerwowanie w Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środków finansowych na w/w cel.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst