Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowna Pani!
Czy w powiecie pruszkowskim istnieje możliwość dofinansowania przez Starostwo demontażu i utylizacji azbestu (eternitu)? Z tego co mi wiadomo w wielu powiatach jest to możliwe.
Paulina

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
w odpowiedzi na Pani pytanie uprzejmie informuję, iż zgodnie z założeniami przedstawionymi przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w \”Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Mazowieckiego\”, który stanowi załącznik Nr 23 do \”Wojewódzkiego Planu Gospodarki odpadami dla Mazowsza na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015\”, ostateczny termin usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Mazowieckiego przewidziano na 2032 rok.
Ponadto informuję, że zgodnie z w/w programem zadaniem Zarządu Powiatu jest inspirowanie mieszkańców powiatu do właściwej działalności w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest. Reasumując do zadań leżących w kompetencjach powiatu należy rozpowszechnianie haseł proekologicznych zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju, oraz gromadzenie informacji dotyczących społecznego nastawienia do \”Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Mazowieckiego\”.
Zarząd Powiatu nie ma prawnego obowiązku dofinansowywania prac związanych z usuwaniem konstrukcji wykonanych z azbestu. W przypadku jeśli posiada fundusze na ten cel może dofinansować utylizację (opłatę za składowanie). W roku bieżącym nie przewidziano takich działań w budżecie powiatu.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst