Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Witam. Jestem młodą osobą którą chciałaby założyć własną działalność gospodarczą. Z tego co mi wiadomo to można uzyskać dofinansowanie na założenie firmy. Chciałbym się dowiedzieć gdzie mogę się udać aby uzyskać informacje na ten temat. Z góry dziękuję.
Sebastian

Odpowiedź:

Panie Sebastianie.
W odpowiedzi na pytanie dotyczące miejsca, w którym mógłby Pan uzyskać informacje na temat możliwości ubiegania się o środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej uprzejmie informujemy, że wszelkie w tym zakresie pytania należy kierować do Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie, mieszczącego się przy ulicy Andrzeja 26. Jednostka ta zajmuje się całokształtem spraw związanych z przyznawaniem ww. środków, jednakże mogą się o nie ubiegać jedynie osoby bezrobotne, zarejestrowane
w urzędzie pracy.
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej są przyznawane na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz. U. nr 236, poz. 2002 z 2005r. z późn. zm.).
Na podstawie ww. aktów prawnych został opracowany regulamin, z którym może się Pan zapoznać wchodząc na stronę internetową Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie www.puppruszkow.go3.pl , natomiast na wszelkie pytania, które nasuną się podczas czytania regulaminu można uzyskać odpowiedź w siedzibie tut. Urzędu (pok. nr 9) lub dzwoniąc pod nr telefonu 758-60-58 wew. 34

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst