Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Czy to prawda, że w naszym urzędzie zatrudniani są stażyści na stanowiska gdzie nie ma etatowego pracownika? i czy to prawda, że są oni zwalniani jak tylko taki pracownik się pojawi? wątpię że raczy mi pani odpowiedzieć na moje pytanie z tego względu, że już nie raz zadawałam pytania na tej stronie ani razu nie otrzymując odpowiedzi. jak możecie tak traktować ludzi i to władz naszego powiatu? kto was dopuścił do kierowania tymi stanowiskami?
niemile zaskoczona

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pani pytanie informuję, że w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie, organizowany jest staż pracy. Stażyści wykonują czynności i zadania określone w sporządzonym programie stażu. Szczegółowy zakres prac dla poszczególnych stażystów uzależniony jest od komórki organizacyjnej, w której odbywany jest staż. Ponadto dla każdego stażysty objętego programem stażu wyznaczany jest opiekun spośród pracowników starostwa, który udziela stażyście wskazówek i pomocy w wypełnianiu określonych zadań.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst