Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Mam pytanie, czy stanowisko sekretarki w PPP w Pruszkowie jest stanowiskiem urzędniczym -wydaje mi się że jest to placówka państwowa i na te stanowisko powinien być konkurs a przyjmowane są tam osoby wedle uznania pani dyrektor. Druga sekretarka, która jest tam od zasiedzenia, nie zna się na niczym – nawet nie zna obsługi komputera, przez kilka lat źle naliczała urlopy a niedawno za nasze pieniądze dostała nagrodę dyrektora za super pracownika. Proszę mi powiedzieć dlaczego tam się tak dzieje, to są jawne układy pani dyrektor.
Agnieszka

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pani pytanie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.) stanowisko sekretarki w placówce oświatowej – a taką jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pruszkowie – jest stanowiskiem pracowniczym, na które nie przeprowadza się naboru w trybie otwartym, jawnym i konkurencyjnym.
Zgodnie z art. 39 ustawy o systemie oświaty do kompetencji dyrektora Poradni – jako kierownika zakładu pracy – należy zatrudnianie i zwalnianie pracowników, ocena ich pracy oraz przyznawanie nagród.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst