Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Mam następujące pytanie: chodzi mi o ul. Żbikowską w Pruszkowie. Jakkolwiek jest ona na uboczu to jednak jest dość często uczęszczana, a tym samym jest wizytówką miasta. Stan tej drogi jest fatalny. Chciałam zapytać, czy i kiedy jest przewidziane w planach inwestycyjnych utwardzenie ulicy Żbikowskiej. Z poważaniem
Joanna

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
w odpowiedzi na Pani pytanie informuję, że ul. Żbikowska w Pruszkowie (odcinek drogi gruntowej) nie jest umieszczona w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym do utwardzenia, ze względu na bliskość autostrady A-2. Do czasu wykonania węzła oraz dróg serwisowych brak jest możliwości ze względów technicznych przebudowy w/w ulicy.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst