Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

1. Na jakiej podstawie prawnej wójt Gminy w Raszynie daje polecenie w dniu 11.06.2008 roku zdejmowania tablicy-znaku drogowego (własność prywatna) postawionego na terenie prywatnym tj. działce nr 191 (ul. Rzemieślnicza w Falentach Nowych), jeżeli zapisy w księdze wieczystej nr WA1P/00055100/P potwierdzają własność prywatną działki 191?
2. Na jakiej podstawie prawnej wójt Gminy Raszyn wprowadza na teren prywatny (działka 191) w dniach 02-06.06.2008 r. wykonawcę robót wodociągowych, jeżeli nie uzyskał zgody właściciela działki, ani podczas procesu projektowania, ani podczas przystępowania do wykonawstwa robót budowlanych?
3. Dlaczego pod Pani nadzorem następuje permanentne łamanie prawa, jeżeli odpisy księgi wieczystej nr WA1P/00055100/8 złożone w I kw. 2008 roku zarówno w Urzędzie Pani Starosty jak również w Urzędzie Gminy w Raszynie (tu po raz 3-ci w ciągu ostatnich 10 lat) nadal nie stanowią podstawy prawa stosowanego?
Wiktor Gacparski

Odpowiedź:

Szanowny Panie
odpowiadając na pierwsze Pana pytanie uprzejmie informuję, że ulica Rzemieślnicza nie jest drogą publiczną o kategorii powiatowej. W związku z powyższym właściwym do udzielenia odpowiedzi jest Wójt Gminy Raszyn.
Z Pańskiego zapytania nr 2 wynika, że inwestorem może być Wójt Gminy Raszyn (\”na jakiej podstawie prawnej wójt Gminy Raszyn wprowadza na teren prywatny-działka nr ew. 191- w dniach 02-06.06.2008 r. wykonawcę robót wodociągowych, jeżeli nie uzyskał zgody właściciela działki, ani podczas procesu projektowania , ani podczas przystępowania do wykonawstwa robót budowlanych?\”). W związku z powyższym zapytanie należy w tym zakresie skierować do Wójta Gminy Raszyn.
Ponadto informuję, że jeśli roboty prowadzone są niezgodnie z obowiązującymi przepisami to organem właściwym w tej sprawie jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Odpowiadając na trzecie Pana pytanie wyjaśniam, że według danych ewidencji gruntów i budynków działka nr ew. 191 w obrębie Falenty Nowe jest w posiadaniu samoistnym Gminy Raszyn bez urządzonej księgi wieczystej. Skoro twierdzi Pan, że jest właścicielem całości lub części działki nr ew. 191 powinien Pan swoje prawa ujawnić w stosunku do w/w nieruchomości w rejestrze ewidencji gruntów i budynków.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst