Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowna Pani Starosto,

W Wydziale Geodezji starałam się uzyskać informację o numerze działki, (którą otrzymałam) jak również o numerze księgi wieczystej tejże posesji (której to nie otrzymałam, ponieważ informacja taka się u Państwa nie znajduje) informacja powyższa jest niezbędna aby uzyskać w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych nazwisko i imię właściciela nieruchomości.
Wobec powyższego bardzo proszę o odpowiedź dlaczego dane takowe nie znajdują się w ewidencji w Wydziale Geodezji i jak można je uzyskać?
Joanna

Odpowiedź:

Szanowna Pani
W odpowiedzi na Pani pytanie wyjaśniam: rejestr ewidencji gruntów i budynków zawiera podstawowe dane o nieruchomości takie jak nr działki, powierzchnia, nr księgi wieczystej. Pomimo obowiązku, nałożonego na właścicieli, zakładania ksiąg dla nieruchomości nie posiadających urządzonych ksiąg wieczystych, wielu z nich nie dopełnia obowiązku i nieruchomości nie posiadają księgi wieczystej. Z Pani pisma wynika, że może to być taki przypadek. Wówczas jedynym wyjściem jest pomoc geodety, który jeśli będzie to możliwe ustali właściciela nieruchomości.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst