Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowna Pani,
mam pytanie dotyczące zakładu w Nowej Wsi przy ul.Kamelskiego/Polnej (lakiernia proszkowa/grzejniki łazienkowe) – chciałbym uzyskać odpowiedź jak to się dzieje, że zakład ten nadal funkcjonuje w takim kształcie – generując bardzo duży ruch samochodowy (również w godzinach ciszy nocnej i w weekendy, rozładowywane są wtedy często transporty metalowych elementów w hałaśliwy sposób) i przede wszystkim niosący się po okolicy hałas (słyszalny szczególnie od wiosny do jesieni, gdyż bramy do hal zakładu są wtedy otwarte, pracuję tam urządzenia słyszalne wtedy z dużej odległości). Z tego co wiem zakład ten miał być już kilka lat temu zlikwidowany a w jego miejscu miały powstać budynki mieszkalne, dlaczego tak się nie stało? Kto wydał zgodę na jego dalsze funkcjonowanie? Plan zagospodarowania terenu nie uwzględnia w tej lokalizacji tego typu działalności; jest to teren pod zabudowę mieszkalną częściowo w strefie chronionej (wg planu z 30/06/1992r. i zmiany z 1994r.), dodatkowo zakład jest z branży chemicznej, a stoi w strefie ochrony wód podziemnych; jak to się stało, ze w ogóle taki obiekt w tym miejscu funkcjonuje? Do kogo jeszcze, poza nadzorem budowlanym (budynki postawione bez zezwoleń i niezgodnie z prawem budowlanym) i WIOŚ (znacznie przekroczone normy hałasu dla tego typu terenu, spaliny, składowanie odpadów w strefie chronionej) można się jeszcze zwrócić w tej sprawie?
z poważaniem
Andrzej

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
Odpowiadając na Pana pytanie informuję, że Starosta nie jest organem uprawnionym do zamykania zakładów z uwagi na uciążliwości dotyczące ochrony środowiska. Nie jest również organem, który wydawał decyzję na funkcjonowanie zakładu o którym Pan pisze i nie jest organem odpowiedzialnym za ład przestrzenny na terenie gmin Powiatu Pruszkowskiego. Obowiązek tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego spoczywa na organach gminy. Zakład o którym mowa działa już ponad 10 lat. Powstał, kiedy nie było jeszcze organów administracji samorządowej stopnia powiatowego. Zgodę na prowadzenie działalności otrzymał więc zanim zaczęło funkcjonować Starostwo Powiatowe w Pruszkowie.
W wyniku kilku kontroli, które przeprowadzali pracownicy Starostwa w przedmiotowym zakładzie nie stwierdzono, że zakład ten działa nielegalnie. W sprawie niezgodności postawionych budynków z prawem budowlanym należy zwrócić się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zaś w sprawie niezgodności lokalizacji do Wójta Gminy Michałowie.
W 2006 r. na podstawie wyników pomiarów hałasu wykonanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, została wydana przez Starostę Pruszkowskiego decyzja o dopuszczalnej emisji hałasu do środowiska dla przedmiotowego zakładu. Zgodnie z prawem kontrolę zakładu na podstawie w/w decyzji prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Kontrolne pomiary klimatu akustycznego przeprowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, wykonane 04.09.07r. nie wykazały przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego do środowiska.
Jednocześnie informuję, że Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowie z 30 czerwca 1992 r. obowiązywał do dnia 31 grudnia 2003 r. Obecnie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym działalność prowadzi w/w zakład. Zatem powinien Pan złożyć stosowne wnioski do Wójta Gminy Michałowie przy uchwalaniu nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Nowa Wieś po północnej stronie ul. Kamelskiego.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst