Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowna Pani Starosto. Dnia 25.04.2007 r została wydana decyzja Nr 175/M/07 znak WA-7351/M-BK-77/07zatwierdzająca projekt budowy udzielająca pozwolenia na budowę magazynu płodów rolnych w Opaczy Małej. .Podstawą do wydania takiego pozwolenia była m. in. decyzja Wójta Gm. Michałowice Nr 4/2006/w z dnia 23.01.06 ustalająca warunki zabudowy. Inwestor p. Zajączkowski jest właścicielem firmy zajmującej się wywozem nieczystości stałych i płynnych. Obawiamy się iż nowo budowany obiekt nie będzie niczym innym jak tylko sortownią śmieci. Obawy nasze potwierdził na zebraniu mieszkańców Opaczy Małej Wójt Gm. Zebranie to odbyło się 17.03.2008 w szkole podst. Pan Wójt powiedział wprost iż zakłada że będzie to sortownia, ponieważ p. Zajączkowski jest właścicielem firmy SIR-COM i nie zmieni swojej działalności. Dlatego chciałam zapytać ,kto wypłaci nam mieszkańcom Opaczy Małej odszkodowanie jakie będzie nam się należało gdy nieruchomości między ową sortownią a ulicą Czystą drastycznie stracą wartość? Czy będzie to Starostwo, czy Urząd Gm. Michałowice? Z poważaniem
mieszkanka Opaczy Małej
teresa

Odpowiedź:

Szanowna Pani Tereso,
W odpowiedzi na Pani pytanie, dotyczące inwestycji realizowanej w Opaczy Małej uprzejmie informuję, iż tak jak Pani napisała dnia 25.04.2007 została wydana decyzja nr 175/M/08 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę magazynu płodów rolnych z częścią biurowo – socjalną i pomieszczeniem do naprawy maszyn.
Jednocześnie informuję że w przypadku użytkowania budynku przez inwestora w sposób inny niż w zatwierdzonej dokumentacji sprawę należy kierować do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ul. Drzymały 23, 05-800 Pruszków, jako organu właściwego w sprawach samowoli budowlanych.
Natomiast działalność związana z wywozem nieczystości stałych i płynnych leży w kompetencjach Wójta Gminy Michałowice.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst