Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Jaki jest ogólnie harmonogram realizacji programu zagospodarowania Utraty? Kiedy mają być zakończone główne prace i kiedy powstaną ścieżki rowerowe wzdłuż brzegu rzeki?
Pozdrawiam
Marcin

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na Pana pytanie dotyczące \”Programu Utrata\”, informuję, że: Program jest koncepcyjnym opracowaniem regionalnym, łączącym we wspólną merytoryczną całość wybrane zagadnienia z hydrogeologii, hydrologii, melioracji, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i planowania przestrzennego. Opracowanie ma charakter koncepcyjno-programowy i stanowi bazę do dalszych opracowań o charakterze techniczno-programowym. Zasadniczym zadaniem dokumentacji jest spójne zobrazowanie istotnych elementów analizowanej problematyki. Opracowanie służy kreowaniu lokalnych uwarunkowań zrównoważonego rozwoju oraz rozbudowie bezpieczeństwa ekologicznego Powiatu Pruszkowskiego.

Do dnia dzisiejszego nie został jeszcze opracowany szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych prac \”Programu Utrata\”, w tym budowy ścieżek rowerowych. Z przedmiotowym opracowaniem może się Pan zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Jeżeli jest Pan zainteresowany szczegółami obecnego opracowania i zgłosi się Pan do wydziału, możemy również przekazać Panu dyskietkę z tym opracowaniem.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst