Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowna Pani, czy opracowano juz(wreszcie)program usuwania azbestu na terenie Pruszkowa?
aldona

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
w odpowiedzi na Pani pytanie uprzejmie informuję, iż zgodnie z założeniami przedstawionymi przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w ,,Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Mazowieckiego\”, który stanowi załącznik Nr 23 do ,,Wojewódzkiego Planu Gospodarki odpadami dla Mazowsza na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015\”, ostateczny termin usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Mazowieckiego przewidziano na 2032 rok.
Ponadto informuję, że zgodnie z w/w programem zadaniem Zarządu Powiatu jest inspirowanie mieszkańców powiatu do właściwej działalności w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest. Reasumując do zadań leżących w kompetencjach powiatu należy rozpowszechnianie haseł proekologicznych zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju, oraz gromadzenie informacji dotyczących społecznego nastawienia do ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Mazowieckiego\”.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst